Recanvis originals Volvo

Recanvis originals Volvo

Cada recanvi Volvo presenta dos avantatges principals. Complementa a les altres parts del vehicle i crea una unitat dinàmica que funciona a la perfecció. D'altra banda, resisteix el desgast, la càrrega i tota mena d'impacte físic imaginable.

A més de les peces noves fabricades, també es proporcionen peces d'intercanvi reciclades, les quals presenten un clar avantatge mediambiental, ja que permeten fer un estalvi de fins a un 80% en el consum de matèries primeres i energia durant la seva fabricació.

Cada recanvi original Volvo ha de complir les expectatives relacionades amb els nostres valors clau de seguretat, qualitat i respecte mediambiental. El nostre propòsit és que, quan un automòbil requereixi una peça de recanvi, sigui quin sigui el motiu, aquest tornarà a estar en les mateixes - sinó millors - condicions en què estava abans de ser substituïda la peça.